ASPROD

SOW "Grodnica"

Uchwały

Uchwała nr 1

Zebrani w dniu 19. maja 2003 r. w Kliniskach Wielkich, postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć:
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica",
z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednomyślnie.
Za uchwałą głosowało 26 osób.


Przewodniczący Sekretarz

Czytaj więcej: Uchwały

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ODNOWY WSI "Grodnica"
z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 07. 04. 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Czytaj więcej: Statut

Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica"

Zebrani w dniu 19 maja 2003 r. w Kliniskach Wielkich, postanowili założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica", z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24.

Celem Stowarzyszenia jest poprawa materialnych, kulturowych, duchowych warunków życia mieszkańców Klinisk Wielkich, poprzez:

1. Wspieranie społecznych inicjatyw wszystkich mieszkańców wsi i okolic przyległych;
2. Działania na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci (w obszarze zdrowotnym, socjalnym, kulturalnym) oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych;
3. Działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu we wsi Kliniska - zarówno osób o niskim statusie materialnym, jak niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych patologią lub bezradnością życiową;
4. Pomoc mieszkańcom wsi w poprawie jakości życia w następujących obszarach: kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa.
5. Animowanie działań integrujących społeczność lokalną, pobudzających jej aktywność i potrzeby wyższe;
6. Współpracę ze społecznościami sąsiednich wsi, zakładającą przeciwdziałanie antagonizmom lokalnym;
7. Facylitację społeczną zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i innych patologii;
8. Działania na rzecz tożsamości społecznej mieszkańców wsi poprzez kultywowanie tradycji przeniesionych na ziemie zachodnie przez starszych mieszkańców oraz kontakty z przedwojennymi mieszkańcami wsi i okolic;
9. Wspieranie dobroczynności i zasady wolontariatu.

Znajdują się tutataj kategorie: Zarząd, Członkowie, Statut, Uchwały.

Członkowie SOW "Grodnica"

Członkami Stowarzyszenia Odnowy Wsi "Grodnica" w Kliniskach Wielkich są:

1. MIECZYSŁAW BŹDZIUCH,
2. WIESŁAW JAROSZ,
3. BARBARA PIETRZAK,
4. RYSZARD SZALIMOW,
5. JANINA SZALIMOW,
6. ARTUR ROGÓŻ,
7. JOLANTA KAŁAMARZ,
8. DOROTA RYBARSKA - JAROSZ,
9. ZENONA NIEDAŁTOWSKA,
10. IZABELLA NIEDAŁTOWSKA,
11. MARZENA POLESZCZUK,
12. ELŻBIETA SEKUŁA,
13. DARIUSZ POLESZCZUK,
14. MIECZYSŁAW KUBIK,
15. DANUTA KUBIK,
16. RADOSŁAW KUBIK,
17. BEATA KUBIK,
18. DARIUSZ SEKUŁA,
19. MARIA POLESZCZUK,
20. ELŻBIETA KACZMAREK,
21. RAFAŁ KACZMAREK,
22. MARIA TYSZKIEWICZ,
23. ANNA TYSZKIEWICZ,
24. URSZULA TROCHA,
25. IRENA KUSZTYKIEWICZ,
26. TADEUSZ SKAŁECKI.

Okolice Klinisk Wielkich

  • W kierunku północnym - Rurzyca
  • W kierunku zachodnim - Pucice
  • W kierunku zachodnim - Czarna Łąka
  • W kierunku zachodnim - Lubczyna
  • W kierunku południowym - Załom

W kierunku północnym - Rurzyca

RurzycaRurzyca (do 1945 Rörchen) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, na zachód od drogi ekspresowej S3, przy drodze Goleniów – Kliniska, na skraju Puszczy Goleniowskiej.

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie szczecińskim. Obecnie 654 mieszk. (2009), znajduje się tutaj kościół wybudowany w roku 1906, z czerwonej cegły, w stylu neogotyckim. Szczególnie ciekawe są dębowe drzwi wejściowe i ich dekoracyjne elementy metalowe. Kościół ma budowę salową z wyraźnie wydzielonym prezbiterium (ciekawe jest to, że znajduje się ono od strony zachodniej).

Read More

W kierunku zachodnim - Pucice

PucicePucice (do 1945 Oberhof) – wieś w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, na skraju Równiny Goleniowskiej i Doliny Dolnej Odry, przy drodze łączącej Rurzycę ze Szczecinem, ok. 15 km na południowy zachód od Goleniowa. Obecnie (2009) 495 mieszkańców.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego. W 2009 roku połączono osadę Pucice oraz kolonię Pucice-Kolonia w jedną miejscowość o statusie wsi i nazwie Pucice.

Read More

W kierunku zachodnim - Czarna Łąka

Czarna ŁąkaCzarna Łąka (niem. Wilhelmsfelde) - wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa szczecińskiego. W roku 2009 miejscowość liczyła 230 mieszkańców.

Wieś leży w Dolinie Dolnej Odry, ok. 600 m na wschód od jeziora Dąbie, ok. 16 km na południowy zachód od Goleniowa, przy drodze łączącej Lubczynę ze Szczecinem.

Read More

W kierunku zachodnim - Lubczyna

LubczynaLubczyna (do 1945 Lübzin) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów. W latach 1945-1954 i 1973-1976 istniała gmina Lubczyna. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

Lubczyna rozwija się przede wszystkim jako wieś turystyczna. Nad jeziorem Dąbie znajduje się szeroka, piaszczysta plaża, ulubione miejsce letniego wypoczynku mieszkańców Goleniowa i okolic. Kąpielisko jest strzeżone, znajduje się tutaj akwarama i przebieralnie. Obok znajduje się port jachtowy i przystań.

Read More

W kierunku południowym - Załom

ZałomZałom (do 1945 Arnimswalde) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, położona w Dolinie Dolnej Odry, na skraju Puszczy Goleniowskiej, ok. 2 km od jeziora Dąbie, przy drodze Lubczyna – Szczecin, administarcyjnie bezpośrednio graniczy z miastem Szczecinem.

Nieopodal wsi znajduję się uroczysko Trzebuskie Łęgi, gdzie znajduje się dawne osiedle rybackie. Obecnie są tam 3 domy mieszkalne i budynki gospodarcze, a Trzebuskie Łęgi (miejscowość) są używane jako nazwa tego osiedla.

Read More

1% podatku dla Oliwii

Podatek 1 procent dla Oliwii

Reklama

Wieści z okolicy

Źródła nie znaleziono

Statystyka

Odsłon artykułów:
2959004