ASPROD

Uchwały

Uchwała nr 1

Zebrani w dniu 19. maja 2003 r. w Kliniskach Wielkich, postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć:
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Grodnica",
z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednomyślnie.
Za uchwałą głosowało 26 osób.


Przewodniczący Sekretarz

 

 

 

 

Uchwała nr 2

Zebrani podczas spotkania założycielskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi "Grodnica", w dn. 19. maja 2003 r., po odczytaniu Statutu, dyskusji nad jego kształtem, po uwzględnieniu uwag i naniesieniu poprawek, postanawiają przyjąć ostateczne brzmienie Statutu i uznać go za obowiązujący dokument regulujący działalność Stowarzyszenia.

Za uchwałą głosowało 26 osób.

 

Przewodniczący Sekretarz

 

 

 

 

 

Uchwała nr 3
Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków Komitetu Założycielskiego:
1. Mieczysław Bździuch
2. Artur Rogóż
3. Rafał Kaczmarek
W wyniku głosowania jawnego, kandydaci do Komitetu Założycielskiego otrzymali następujące ilości głosów:
Kandydat nr 1. - 25 "za", 1 - wstrzymał się;
Kandydat nr 2. - 25 "za", 1 - wstrzymał się;
Kandydat nr 3. - 25 "za", 1 - wstrzymał się od głosu.
Wobec tego, członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali:
1. Mieczysław Bździuch
2. Artur Rogóż
3. Rafał Kaczmarek
Założyciele Stowarzyszenia Odnowy Wsi "Grodnica", z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Szczecińskiej 24, upoważniają członków Komitetu Założycielskiego w wymienionym powyżej składzie do zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Szczecinie.

Przewodniczący Sekretarz

 

Uchwała nr 4
Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków Zarządu Stowarzyszenia "Grodnica":
1. Urszula Trocha
2. Jolanta Kałamarz
3. Wiesław Jarosz
4. Artur Rogóż
5. Ryszard Szalimow
6. Rafał Kaczmarek
7. Mieczysław Bździuch
W wyniku głosowania jawnego, kandydaci do Zarządu Stowarzyszenia otrzymali następujące ilości głosów:
Kandydat nr 1. - 25 "za", 1 - "wstrzymał się";
Kandydat nr 2. - 25 "za", 1 - "wstrzymał się";
Kandydat nr 3. - 25 "za', 1 - "wstrzymał się";
Kandydat nr 4. - 25 "za", 1 - "wstrzymał się";
Kandydat nr 5. - 25 "za", 1 - "wstrzymał się";
Kandydat nr 6. - 25 "za", 1 - "wstrzymał się";
Kandydat nr 7. - 25 "za", 1 - "wstrzymał się".

Wobec tego, członkami Zarządu Stowarzyszenia "Grodnica" zostali:

1. Urszula Trocha
2. Jolanta Kałamarz
3. Wiesław Jarosz
4. Artur Rogóż
5. Ryszard Szalimow
6. Rafał Kaczmarek
7. Mieczysław Bździuch
Zebrani jednomyślnie wskazali spośród wyłonionego Zarządu kandydata na Prezesa Stowarzyszenia - Mieczysława Bździucha, który zgodził się objąć tę funkcję.

Przewodniczący Sekretarz


Uchwała nr 5
Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Grodnica":
1. Maria Poleszczuk
2. Zenona Niedałtowska
3. Dariusz Sekuła
W wyniku głosowania jawnego, kandydaci do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia otrzymali następujące ilości głosów:
1. - 25 "za", 1 - "wstrzymał się";
2. - 25 "za", 1 - "wstrzymał się";
3. - 25 "za", 1 - "wstrzymał się".
Wobec tego, członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Grodnica" zostali:
1. Maria Poleszczuk
2. Zenona Niedałtowska
3. Dariusz Sekuła

Przewodniczący Sekretarz