GWiK - OGŁOSZENIE

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. w Goleniowie informuje, iż istnieje możliwość uzyskania za naszym pośrednictwem dofinansowania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej istniejących , zamieszkanych lub przewidzianych w najbliższym czasie do zamieszkania budynków w ramach nowego programu,ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dofinansowaniem objęte mogą być leżące po stronie właściciela nieruchomości koszty budowy przewodów (w tym również koszty projektów) w granicach nieruchomości wraz z niezbędnymi elementami, umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z zewnętrzną siecią kanalizacji sanitarnej. Koszty budowy odcinków przewodów leżących poza granicami nieruchomości pokrywa nasze przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie obejmuje bezzwrotną dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych netto budowy podłączenia oraz możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki na 40% kosztów budowy podłączenia, oprocentowanej w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Pożyczka może być udzielona na okres maksymalnie do 15 lat. 10% szacowanych kosztów budowy stanowi pierwszą, obowiązkową wpłatę.

Tak więc korzystając z dofinansowania osoby zainteresowane podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej muszą posiadać tylko 10% szacowanych kosztów budowy, gdyż na 50% kosztów uzyskują bezzwrotną dotację, a na pozostałe 40% mogą uzyskać preferencyjną pożyczkę.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania prosimy o kontakt osobisty w siedzibie naszej spółki w Goleniowie przy ulicy I Brygady Legionów 18a nie później jednak niż do dnia 29.08.2014r. Dodatkowych informacji w sprawie dofinansowania można uzyskać pod nr tel. 091/ 881 23-28 wew 38.

Z poważaniem

Prezes Zarządu mgr inż. Janusz Dawidziak


Drukuj  

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates