„DWIE WIEŻE” W BUDOWIE – PROJEKT PPOŻ

Aktualności Odsłony: 1322

W związku z realizacją „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, udało się wyłonić w bieżącym roku Wykonawców na realizację trzech zadań, tj.:

Budowę przeciwpożarowej wieży żelbetowej o wysokości 48,5 m n.p.t.;
Budowę przeciwpożarowej wieży o konstrukcji ze strunobetonu o wysokości 45 m n.p.t.;
Doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD).
Powyższe wieże przeciwpożarowe, na których zamontowane zostaną najwyższej jakości kamery, wchodzące w skład systemu monitoringu, zastąpią dotychczas istniejące maszty sięgające jedynie 32 m.

W ramach doposażenia PAD, Nadleśnictwo zakupi niezbędny do pracy obserwatorów sprzęt, tj.: dwa monitory do odbioru obrazu z kamer, urządzenie wielofunkcyjne, tablet, dwie anteny przekaźnikowe oraz przeciwpożarową mapę magnetyczną.

Dzięki inwestycjom w ramach ww. projektu, znacznie zwiększy się poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, możliwość wczesnej detekcji dymów oraz precyzyjnej lokalizacji pożarów, a także poprawi się komfort pracy dyspozytorów Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego.

Tekst i zdjęcia: M. Hapnik

Drukuj