Sezon pożarowy w Nadleśnictwie Kliniska

Aktualności Odsłony: 1914

Nadleśnictwo Kliniska jest zaliczone do I (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. Bliskie sąsiedztwo miast, znaczna ilość okolicznych wsi, a także łąk i pastwisk, które wiosną bywają, w brew przepisom, wypalane przez miejscową ludność, znacząco podnosi zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych. Przez teren Nadleśnictwa przebiega sieć szlaków komunikacyjnych w tym drogi krajowe i wojewódzkie oraz linie kolejowe, co również jest czynnikiem zwiększającym ryzyko powstania pożaru.

Do dnia 20 kwietnia 2020 roku w Nadleśnictwie Kliniska zanotowano 11 pożarów lasu o łącznej powierzchni 0,32 ha. Średnia wielkość pożaru to 0,03 ha, straty z tytułu pożarów terenów leśnych wyniosły 2 540 zł.

Podatność lasów na pożary zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% w znacznym stopniu zwiększa podatność na jej zapalenie.

W zdecydowanej większości przypadków pożary powstają w wyniku świadomej lub nieświadomej działalności człowieka.

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

palone w pobliżu lasu ogniska,
niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,
nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,
przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),
iskry z pojazdów szynowych i innych,
umyślne podpalenia.
Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również
w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
Przed wejściem na teren leśny należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego.
Nie wchodzić na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
Poruszanie się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
Stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
0 - brak zagrożenia,
I - zagrożenie małe,
II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu.
Tekst i foto: T. Tomaszewicz

Drukuj