Nowa atrakcja turystyczna

Aktualności Odsłony: 1207

Wieża widokowa wzbogaciła bazę turystyczno-edukacyjną Nadleśnictwa Kliniska położonego w samym sercu Puszczy Goleniowskiej. Będzie służyła turystom, którzy zechcą obserwować
z wysokości ponad 14 metrów piękne krajobrazy i poznawać przyrodę Puszczy Goleniowskiej. Zlokalizowana jest przy użytku ekologicznym „Dolina rzeki Iny” i na trasie szlaku rowerowej „Zakątkami Puszczy Goleniowskiej”. Z wieży można podziwiać barwne wiosną i latem łąki
w dolinie Iny, a jesienią obserwować przeloty ptaków. Użytek ekologiczny „Dolina rzeki Iny"
o pow. ponad 217 ha charakteryzuje się bogatymi walorami florystycznymi i faunistycznymi oraz różnorodnymi zbiorowiskami szuwarowymi i łąkowymi. Występuje tutaj liczna populacja storczyków, min. kukułki plamistej i szerokolistnej. Łąki i pastwiska stanowią cenną bazę pokarmową dla zwierzyny płowej i czarnej. Zróżnicowana mozaika kwitnących wiosną latem fitocenoz łąkowych stwarza niepowtarzalne efekty kolorystyczne wpływające na piękno krajobrazu. Dodatkowych walorów krajobrazowych dostarcza sam charakter Iny, która będąc rzeką naturalną i nieregulowaną, przynajmniej raz w roku w okresie jesienno-wiosennym okresowo wylewa, tworząc szerokie rozlewiska.

Do budowy wykorzystano drewno świerkowe oraz niewielkie ilości sosnowego. Drewna konstrukcja wieży związała 36 ton dwutlenku węgla, co jest bardzo ważne w aspekcie występujących zmian klimatu.

Drewniana budowla otrzymała swoją nazwę „Wieża widokowa – Dolina Iny”, wyłonioną
w ramach konkursu ogłoszonego przez Nadleśnictwo Kliniska (wybór był trudny bo wpłynęły 62 propozycje). Zwycięska propozycja zgłoszona przez Pan Bartosza z Goleniowa odzwierciedla położenie obiektu nad malowniczą rzeką Iną – nad najpiękniejszym
i najbardziej dzikim jej odcinkiem pomiędzy Stargardem a Goleniowem.

W pobliżu wieży widokowej znajduje się miejsce postoju pojazdu, miejsce wypoczynku wyposażone w urządzenia turystyczne, a także zagroda pokazowa konika polskiego.

Całkowity koszt budowy wieży wyniósł ponad 250 tys. zł i został sfinansowany ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (67,5 tys. zł), Firmy Budimex (80 tys. zł; środki pochodzące ze sprzedaży aukcyjnej Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) w ramach realizowanego przez Lasy Państwowe projektu rozwojowego Leśne Gospodarstwa Węglowe) oraz Nadleśnictwa Kliniska (102,9 tys. zł).

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW) to odpowiedź na postępujące negatywne zmiany klimatu. Działania realizowane w ramach projektu mają wpłynąć na zwiększenie zdolności lasu do pochłaniania węgla, zwiększenie istniejących zasobów węgla w ekosystemie, ograniczenie emisji dwutlenku węgla z gleb oraz ograniczenie zagrożenia niekontrolowanymi emisjami tego gazu na skutek katastrof. Ilość CO2 pochłoniętego przez lasy w efekcie działań podjętych
w ramach projektu LGW jest przeliczana na JDW. Całość przychodu ze sprzedaży JDW Lasy Państwowe przeznaczą na przedsięwzięcia wskazane przez kupującego; tak jak miało to miejsce w przypadku firmy Budimex, która wybrała budowę wieży widokowej w Nadleśnictwie Kliniska. Więcej informacji o LGW: https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/

W czasie od 9.06.2020 do 14.06.2020 wieżę widokową odwiedziło 1102 osoby. Jest to dowód na atraktcyjność tego miejsca. Zapraszamy i prosimy o wspólne pilnowanie porządku na wieży aby mogła nam służyć jak najdłużej w całej okazałości.

KACPER ZAWILIŃSKI

Drukuj