Dobre rady

Wędrując po lesie pamiętaj, że:
a) stałym zakazem wstępu objęte są:
- uprawy leśne do 4 m wysokości,
- lasy doświadczalne i nasienne,
- ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków;
b) wjazd do lasu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowym lub wierzchem dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, zaś wjazd na drogi leśne tylko wtedy gdy oznakowane są drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch, zaś ich postój dozwolony jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
c) w lasach, a także w odległości do 100m od granicy lasu, nie wolno rozniecać ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
d) w lasach zabrania się:
- zanieczyszczenie gleby i wód,
- niszczenia lub uszkodzenia roślin,
- rozkopywania ściółki, niszczenia grzybni,
- płoszenia, ścigania i zabijania zwierząt,
- wybierania jaj i piskląt,
- niszczenia lęgowisk, nor i mrowisk,
- biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi,
- puszczania psów luzem.

Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej" został utworzony 1 lipca 1996 roku. Położony jest w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i obejmuje swym zasięgiem Puszczę Bukową oraz południową część Puszczy Goleniowskiej na łącznej powierzchni 32,8 tys. ha. Jest on jednym z dziewięciu, rozmieszczonych na terenie całego kraju Leśnych Kompleksów Promocyjnych powołanych w celu wdrażania udoskonalonych metod gospodarki leśnej i ochrony lasu, a także prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Dla realizacji tego ostatniego zadania stworzono położony obok siedziby Nadleśnictwa Kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz Punkt Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej w Nadleśnictwie Gryfino.

Warto zobaczyć

Kliniska Wielkie
Nadleśnictwo Kliniska
Nadleśnictwo Kliniska to obszar bardzo interesujący pod względem przyrodniczym. Jest tutaj wiele miejsc, w których znajdują schronienie i możliwość rozrodu liczne gatunki ginących i zagrożonych wyginięciem zwierząt o roślin. Można tu zobaczyć krążącego nad lasem bielika, białe bociany i żurawie poszukujące pożywienia na śródleśnych łąkach, a wiosną las rozbrzmiewa głosami licznych ptaków śpiewających. Najciekawsze są siedliska lasów mieszanych graniczące z leśnymi łąkami i obszarami podmokłymi. Do obiektów szczególnie cennych przyrodniczo należą dolina rzeki Iny oraz torfowisko w Reptowie.
Na szczególną uwagę zasługuje rosnąca tuż obok siedziby Nadleśnictwa 450-letnia lipa drobnolistna "Anna".

Szlaki turystyczne

Szlak pieszy Anny Jagiellonki (szlak niebieski) - długość trasy ok.35 km

0,0 35,2 Szczecin Załom (PKP, ZKM)
2,0 33,2 Załom (wieś, kościół)
3,4 31,8 Szczecin Załom (Os. Kasztanowe, ZKM)
7,4 27,8 Kliniska (kościół, PKP, PKS)
8,4 26,8 Nadleśnictwo Kliniska (Lipa "Anna" i Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej)
16,3 18,9 Strumiany (PKS)
19,3 15,9 Sowno (PKS)
25,0 10,2 Kępa Bukowa k. Cisewa
29,5 5,7 Grzędzice (kościół, ZKM)
32,4 2,8 Stargard Szczeciński (Os. W. Kossaka)
35,2 0,0 Stargard Szczeciński (PKP)

Wstęp

Dział Atrakcje turystyczne zawiera informacje turystyczne i dotyczące aktywnego wypoczynku w Kliniskach Wielkich oraz okolicach. Dostępne są kategorie: Warto zobaczyć (gdzie zaznaczano główne atrakcje turystyczne w tej okolicy), Szlaki turystyczne (opisane szlaki piesze oraz rowerowe, prowadzące przez Kliniska), Leśny Kompleks Promocyjny (Nadleśnictwo Kliniska, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach), Dobre rady (poradnik turysty).
Źródłami zamieszczonych informacji są książki, informatory, przewodniki, broszury turystyczne oraz informacje ogólnie dostępne w Internecie. W miarę możliwości dział ten będzie wzbogacany nowymi ciekawostkami, opracowaniami.

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates