Warto zobaczyć

Kliniska Wielkie
Nadleśnictwo Kliniska
Nadleśnictwo Kliniska to obszar bardzo interesujący pod względem przyrodniczym. Jest tutaj wiele miejsc, w których znajdują schronienie i możliwość rozrodu liczne gatunki ginących i zagrożonych wyginięciem zwierząt o roślin. Można tu zobaczyć krążącego nad lasem bielika, białe bociany i żurawie poszukujące pożywienia na śródleśnych łąkach, a wiosną las rozbrzmiewa głosami licznych ptaków śpiewających. Najciekawsze są siedliska lasów mieszanych graniczące z leśnymi łąkami i obszarami podmokłymi. Do obiektów szczególnie cennych przyrodniczo należą dolina rzeki Iny oraz torfowisko w Reptowie.
Na szczególną uwagę zasługuje rosnąca tuż obok siedziby Nadleśnictwa 450-letnia lipa drobnolistna "Anna".

 

 Lipa Anna

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach
Formy działalności Ośrodka:
- zajęcia kameralne z młodzieżą,
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli,
- wystawy okresowe,
- wykłady, prelekcje, konferencje, seminaria,
- organizacja konkursów,
- działalność informacyjna,
- współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi edukację przyrodniczą.
Ośrodek dysponuje:
- salą dydaktyczno-konferencyjną na 100 osób, wyposażona w sprzęt audiowizualny, komputer, z możliwością projekcji na dużym ekranie, dostępem do Internetu,
- salami wystawowymi, w których prezentowane są czasowe wystawy o tematyce przyrodniczej,
- biblioteka.
Ośrodek posiada także bogate zaplecze dydaktyczne (m. in. gabloty botaniczne, entomologiczne, zielniki, lupy, lornetki). Obiekt wybudowany został bez barier architektonicznych dzięki czemu jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
W pobliżu Ośrodka znajdują się:
- plac dydaktyczny z tablicami poglądowymi z zakresu funkcjonowania, zagrożeń i ochrony ekosystemów leśnych,
- zadaszona wiata z miejscem na ognisko,
- plac zabaw,
- ścieżka spacerowo-dydaktyczna oraz ścieżka rowerowa,
- punkt gastronomiczny, w którym prowadzona jest sprzedaż pamiątek o charakterze leśnym,
- parking.
Ścieżka spacerowo-dydaktyczna prezentuje funkcjonowanie ekosystemu leśnego oraz działania podejmowane przez leśników mające na celu ochronę, utrzymanie i racjonalne użytkowanie lasu. Długość ścieżki wynosi około 3 km, znajduje się na niej 14 przystanków dydaktycznych. Czas przemarszu wynosi około 45 minut. W Ośrodku dostępna jest broszura przedstawiająca przebieg ścieżki oraz krótkie opisy przystanków dydaktycznych.
W Kliniskach znajduje się największa piekarnia w gminie Goleniów - "ASPROD", tu możemy zaopatrzyć się w smaczne wypieki.
Kolejnym punktem wycieczki może być zwiedzenie nowego kościoła rzymsko-katolickiego oraz starego, poniemieckiego cmentarza (pozostałości oraz tablica pamiątkowa).
W Kliniskach zachowało się parę zabytkowych budynków, które można obejrzeć.
Gdy mamy ochotę na zjedzenie smacznego posiłku można skorzystać z usług stylizowanej karczmy "U Anny", która znajduje się przy drodze nr 3.

Rurzyca
Rurzyca to najdłuższa i jedna z większych wsi w gminie, powstała z kilku wsi, które podobnie jak Kliniska założył w połowie XVIII w. król pruski. Najważniejsze z nich to Rorchen (Rurka) i Sophiethal (Dolina Zofii). Obecna główna zabudowa wsi pochodzi z końca XIX i początków XX w. Głównym elementem układu przestrzennego wsi jest neogotycki kościół z roku 1906, murowana świątynia z czerwonej cegły pod wysokim dachem. W szczycie od strony wschodniej na kalenicy znajduje się jednokondygnacyjna wieża dzwonna z wysoką krytą blachą sygnaturką. Budowla orientowana wschód-zachód nie posiada zachowanej konwencji. Prezbiterium i ołtarz usytuowane są od strony zachodniej, a wejście główne przez profilowany portal od strony wschodniej. Wnętrze salowe ze sklepieniem drewnianym, kolebkowym. Piękne witraże, w ołtarzu ze sceną Zmartwychwstania, na ścianach północnej i wschodniej drewniana empora, nad wejściem organy. We wsi jest kilka bocianich gniazd. Wieś estetyczna. Przyjemnie jest popatrzeć na zagrody i ogródki pełne kwiatów.

Pucice
Atrakcje:
- Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy,
- rozległe łąki pełne różnorodnych roślin i zwierząt.

Czarna Łąka
Atrakcje:
- plaża (niestrzeżona), gastronomia.

 Jezioro Dąbskie

Lubczyna
Lubczyna - wieś dogodnie położona nad brzegiem Jeziora Dąbskiego w odległości 11 km od wielkiego Szczecina i 10 km od Goleniowa. Wieś ma charakter wsi rolniczo-letniskowej. Nad brzegiem jeziora z lewej strony (południowej) Ośrodek Wodny MDKiS-u w Goleniowie z portem jachtowym i domkami letniskowymi. Z prawej strony dobrze zagospodarowane kąpielisko z odnowioną i powiększoną plażą, domkami letniskowym, polem namiotowym i wypożyczalnią sprzętu wodnego. Dalej znajduje się port stowarzyszenia motorowodniaków, którzy organizują przejażdżki na jeziorze.
Godnym zobaczenia jest odnowiona remiza strażacka wraz z zabytkowym wozem strażackim. Wieś obchodziła 750-lecie w 2003 roku, więc w centralnym jej punkcie umieszczono kamień z tablicą pamiątkową. W Lubczynie funkcjonuje zaplecze gastronomiczne, poczta, szkoła podstawowa, kioski i sklepy spożywczo-przemysłowe. Podziwiamy zagrody zadbane, odnowione elewacje i piękne ogródki, a rozgoszczona w nich zieleń mieni się kolorami tęczy, tuląc do siebie w pełnej zgodzie wszystkie kwiaty.

 Lubczyna (J. Dąbskie)

Stawno
Atrakcje:
- zabytkowy kościół,
- piękne i bogate w zwierzynę i rośliny lasy,
- między Kliniskami a Stawnem znajduje się punkt widokowy, gdzie można podziwiać dolinę rzeki Iny.


Drukuj  

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates