ASPROD

Zbieramy wszelkie materiały dotyczące Klinisk i okolic

WIADOMOŚCIZbieramy wszelkie materiały dotyczące Klinisk i okolic. Prosimy o kontakt osoby, które chciałyby podzielić się zdjęciami bądź opracowaniami dotyczącymi historii oraz współczesności Klinisk Wielkich oraz okolicznych miejscowości. Tylko dzięki waszej aktywności jesteśmy w stanie wzbogacić zasoby naszej platformy internetowej.

Drukuj