ASPROD

Atrakcje Turystyczne

Dobre rady

Wędrując po lesie pamiętaj, że:
a) stałym zakazem wstępu objęte są:
- uprawy leśne do 4 m wysokości,
- lasy doświadczalne i nasienne,
- ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków;
b) wjazd do lasu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowym lub wierzchem dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, zaś wjazd na drogi leśne tylko wtedy gdy oznakowane są drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch, zaś ich postój dozwolony jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
c) w lasach, a także w odległości do 100m od granicy lasu, nie wolno rozniecać ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
d) w lasach zabrania się:
- zanieczyszczenie gleby i wód,
- niszczenia lub uszkodzenia roślin,
- rozkopywania ściółki, niszczenia grzybni,
- płoszenia, ścigania i zabijania zwierząt,
- wybierania jaj i piskląt,
- niszczenia lęgowisk, nor i mrowisk,
- biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi,
- puszczania psów luzem.

Czytaj więcej: Dobre rady

Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej" został utworzony 1 lipca 1996 roku. Położony jest w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i obejmuje swym zasięgiem Puszczę Bukową oraz południową część Puszczy Goleniowskiej na łącznej powierzchni 32,8 tys. ha. Jest on jednym z dziewięciu, rozmieszczonych na terenie całego kraju Leśnych Kompleksów Promocyjnych powołanych w celu wdrażania udoskonalonych metod gospodarki leśnej i ochrony lasu, a także prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Dla realizacji tego ostatniego zadania stworzono położony obok siedziby Nadleśnictwa Kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz Punkt Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej w Nadleśnictwie Gryfino.

Czytaj więcej: Leśny Kompleks Promocyjny

Warto zobaczyć

Kliniska Wielkie
Nadleśnictwo Kliniska
Nadleśnictwo Kliniska to obszar bardzo interesujący pod względem przyrodniczym. Jest tutaj wiele miejsc, w których znajdują schronienie i możliwość rozrodu liczne gatunki ginących i zagrożonych wyginięciem zwierząt o roślin. Można tu zobaczyć krążącego nad lasem bielika, białe bociany i żurawie poszukujące pożywienia na śródleśnych łąkach, a wiosną las rozbrzmiewa głosami licznych ptaków śpiewających. Najciekawsze są siedliska lasów mieszanych graniczące z leśnymi łąkami i obszarami podmokłymi. Do obiektów szczególnie cennych przyrodniczo należą dolina rzeki Iny oraz torfowisko w Reptowie.
Na szczególną uwagę zasługuje rosnąca tuż obok siedziby Nadleśnictwa 450-letnia lipa drobnolistna "Anna".

Czytaj więcej: Warto zobaczyć

Szlaki turystyczne

Szlak pieszy Anny Jagiellonki (szlak niebieski) - długość trasy ok.35 km

0,0 35,2 Szczecin Załom (PKP, ZKM)
2,0 33,2 Załom (wieś, kościół)
3,4 31,8 Szczecin Załom (Os. Kasztanowe, ZKM)
7,4 27,8 Kliniska (kościół, PKP, PKS)
8,4 26,8 Nadleśnictwo Kliniska (Lipa "Anna" i Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej)
16,3 18,9 Strumiany (PKS)
19,3 15,9 Sowno (PKS)
25,0 10,2 Kępa Bukowa k. Cisewa
29,5 5,7 Grzędzice (kościół, ZKM)
32,4 2,8 Stargard Szczeciński (Os. W. Kossaka)
35,2 0,0 Stargard Szczeciński (PKP)

Czytaj więcej: Szlaki turystyczne

Wstęp

Dział Atrakcje turystyczne zawiera informacje turystyczne i dotyczące aktywnego wypoczynku w Kliniskach Wielkich oraz okolicach. Dostępne są kategorie: Warto zobaczyć (gdzie zaznaczano główne atrakcje turystyczne w tej okolicy), Szlaki turystyczne (opisane szlaki piesze oraz rowerowe, prowadzące przez Kliniska), Leśny Kompleks Promocyjny (Nadleśnictwo Kliniska, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach), Dobre rady (poradnik turysty).
Źródłami zamieszczonych informacji są książki, informatory, przewodniki, broszury turystyczne oraz informacje ogólnie dostępne w Internecie. W miarę możliwości dział ten będzie wzbogacany nowymi ciekawostkami, opracowaniami.

Okolice Klinisk Wielkich

  • W kierunku północnym - Rurzyca
  • W kierunku zachodnim - Pucice
  • W kierunku zachodnim - Czarna Łąka
  • W kierunku zachodnim - Lubczyna
  • W kierunku południowym - Załom

W kierunku północnym - Rurzyca

RurzycaRurzyca (do 1945 Rörchen) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, na zachód od drogi ekspresowej S3, przy drodze Goleniów – Kliniska, na skraju Puszczy Goleniowskiej.

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie szczecińskim. Obecnie 654 mieszk. (2009), znajduje się tutaj kościół wybudowany w roku 1906, z czerwonej cegły, w stylu neogotyckim. Szczególnie ciekawe są dębowe drzwi wejściowe i ich dekoracyjne elementy metalowe. Kościół ma budowę salową z wyraźnie wydzielonym prezbiterium (ciekawe jest to, że znajduje się ono od strony zachodniej).

Read More

W kierunku zachodnim - Pucice

PucicePucice (do 1945 Oberhof) – wieś w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, na skraju Równiny Goleniowskiej i Doliny Dolnej Odry, przy drodze łączącej Rurzycę ze Szczecinem, ok. 15 km na południowy zachód od Goleniowa. Obecnie (2009) 495 mieszkańców.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego. W 2009 roku połączono osadę Pucice oraz kolonię Pucice-Kolonia w jedną miejscowość o statusie wsi i nazwie Pucice.

Read More

W kierunku zachodnim - Czarna Łąka

Czarna ŁąkaCzarna Łąka (niem. Wilhelmsfelde) - wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa szczecińskiego. W roku 2009 miejscowość liczyła 230 mieszkańców.

Wieś leży w Dolinie Dolnej Odry, ok. 600 m na wschód od jeziora Dąbie, ok. 16 km na południowy zachód od Goleniowa, przy drodze łączącej Lubczynę ze Szczecinem.

Read More

W kierunku zachodnim - Lubczyna

LubczynaLubczyna (do 1945 Lübzin) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów. W latach 1945-1954 i 1973-1976 istniała gmina Lubczyna. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

Lubczyna rozwija się przede wszystkim jako wieś turystyczna. Nad jeziorem Dąbie znajduje się szeroka, piaszczysta plaża, ulubione miejsce letniego wypoczynku mieszkańców Goleniowa i okolic. Kąpielisko jest strzeżone, znajduje się tutaj akwarama i przebieralnie. Obok znajduje się port jachtowy i przystań.

Read More

W kierunku południowym - Załom

ZałomZałom (do 1945 Arnimswalde) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, położona w Dolinie Dolnej Odry, na skraju Puszczy Goleniowskiej, ok. 2 km od jeziora Dąbie, przy drodze Lubczyna – Szczecin, administarcyjnie bezpośrednio graniczy z miastem Szczecinem.

Nieopodal wsi znajduję się uroczysko Trzebuskie Łęgi, gdzie znajduje się dawne osiedle rybackie. Obecnie są tam 3 domy mieszkalne i budynki gospodarcze, a Trzebuskie Łęgi (miejscowość) są używane jako nazwa tego osiedla.

Read More

1% podatku dla Oliwii

Podatek 1 procent dla Oliwii

Reklama

Wieści z okolicy

Źródła nie znaleziono

Statystyka

Odsłon artykułów:
2951437