Ogłoszenie sprzedaż koni

O G Ł O S Z E N I E


Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie,
ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej
prowadzonej przez Nadleśnictwo Kliniska:


1) 1 klacz 13 letnia będąca w programie ochrony zasobów genetycznych, źrebna
ogierem Nagaj P:
- TISZKA P ur.11.05.2008r. od Turza po Trzmiel - cena 6000zł
2) 3 klaczki roczne (odsadki ur.2021r.) bez odmian:
- NANDINA NK ur.19.04.2021r. od Nemezja po Nagaj P - cena 2800zł
- NECKERA NK ur.25.03.2021r. od Nugata NB po Nagaj P - cena 2800zł
- OBIELA NK ur.20.04.2021r. od Orlica NK po Nokturn - cena 2800zł
3) 2 klaczki roczne (odsadki ur.2021r.) bez odmian, do odbioru w grudniu 2021 :
- TAMINA NK ur.08.06.2021r. od Trześnia NK po Litwor - cena 2800zł
- KALMIA NK ur.23.06.2021r. od Kosówka NK po Litwor - cena 2800zł
4) 1klaczka roczna maści czerwono-bułanej do odbioru w styczniu 2022 :
- KETMIA NK ur.07.07.2021 od Kostrzewa po Litwor - cena 2300zł
5) 2 ogiery 3-letni i 2-letni maści karej (ur.2019r. 2020r.):
- TRZCINNIK NK ur.26.05.2019r. od Tiszka P po Nagaj P - cena 3000zł
- TAMARIX NK ur.02.05.2020r. od Tiszka P po NagajP - cena 2500zł
6) 1 ogier 3-letni maści ciemnomyszatej (ur.2019r.):
- ORLIK NK ur.18.07.2019r. od Orlica NK po Litwor - cena 3000zł


Wszystkie klacze przeznaczone do sprzedaży mają potwierdzone pochodzenie
metodą badań genetycznych.


W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne
i fizyczne.


Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu
telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie Konika
Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem
zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia
deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu
nabywcy.


Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:


Nadleśnictwo Kliniska,
Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:
52 2030 0045 1110 0000 0055 6240


Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do
niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem (samodzielnym
załadunkiem).


Drukuj  

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates