Ciekawostki z historii Lubczyny - okiem historyka amatora

1. WIKINGOWIE *
Około 990 r. na tereny dzisiejszej Lubczyny dopłynęli Wikingowie, którzy w pobliżu posiadali kotwicowisko
dla swoich łodzi. Wykorzystywali oni nabrzeże jako plac składowy. Stąd dokonywali łupieżczych wypraw
w pobliskie okolice.
2. SZLABUR *
W XIII wieku właścicielem terenów dzisiejszej Lubczyny i okolic był rycerz Szlabur i jego synowie
Szezlaw i Barenszlaw. Lenno to nadał rycerzowi Książę Barnim I.
3. LUBKA *
Lubota to słowiańskie imię żeńskie oznaczające „ulubienicę Ojca”, od którego wywodzą się pierwsze
słowiańskie nazwy wsi nazywanej LUBKA, ŁUBKA, czyli obecnej Lubczyny.
4. LUBECYN *

Lista dawnych mieszkańców w okolicach Christinenberg (Klinisk)

Lista dawnych mieszkańców w okolicach Christinenberg (Klinisk) - lista jest niepełna (źródło: http://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=24107).
Rodzina Zimmermann była jednym z pierwszych kolonistów Christinenberg (wpisy w księdze Kościoła Lübzin). Inne nazwiska przypisane do pierwszych kolonistów to: BECKER Maria Elisabeth , KRÜGER Anna , PRINZ Peter , PUETT Dorothea , SCHNEIDER Maria Elisabeth , TEXWEILER Christian , TANNEN Anna Christina , ENGEL ,
Anna Kruger, Knott, bulw, katten Maryja KRÜGER Anna, KNOTTEN, KNOLLEN, KATTEN Maria, Colell (Cornell) Anne Regine, VOELCKERS Marii i Petriego lub Petry, COLELL(CORNELL) Anne Regine, VOELCKER Marie und PETRI bzw. PETRY.

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Kliniskach

 Urzędy Stanu Cywilnego powstały w Niemczech w okresie ostrego konfliktu nowo utworzonego cesarstwa (1871) z Kościołem katolickim. Rzecznikiem tzw. walki o kulturę (Kulturkampf) był kanclerz Rzeszy i jednocześnie premier Prus Otto von Bismarck. Jednym z jej elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych. Najwcześniej wprowadzono nowe ustawodawstwo w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego.

Z archiwum Radzieckiego Biura Informacji

wojnaBadając różnorodne źródła w poszukiwaniu informacji dotyczących historii okolicznych ziem natknąłem się na archiwum Radzieckiego Biura Informacji. Archiwum podzielone jest na dzienne raporty relacjonujące postępy Armii Czerwonej.
W marcu 1945 roku linia frontu przebiegała w rejonie Goleniowa i okolicznych miejscowości. Poniżej znajduje się raport z 8 marca 1945, w którym pojawiają się wzmianki o Christinenbergu (Kliniska Wielkie).

Po wojnie

Pierwsi polscy osadnicy przybyli do Klinisk Wielkich z dawnego województwa poznańskiego już pod koniec 1945 roku. Przyjeżdżali najczęściej jeszcze bez rodzin, które sprowadzili w późniejszym okresie do wybranych domów i po załatwieniu formalności związanych z ich zasiedleniem, zajmowali domki robotnicze, należące do kolei i lasów państwowych.

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates